Karta

1 Stora tältet

2 Utställningstält

3 Toaletthus

4 Matsal

5 Kafé

6 Butik & kiosker

7 Expedition med
uttagsautomat

8 Logement 

9 Diskhus

10 Förbönstält

11 Kreativ zon

12 UPL-området
med volleybollplan,
grillplats mm

13 Barnens Lappis med
lekområde, tre tält
och två kåtor. För
alla åldrar.

14 Fri parkering nära
Stora tältet.

+ Ambulansplats

 Lappis hus och tält

 Gångvägar

 Bilvägar

 Konferensområde

 Annan mark

Område tillåtet för husdjur och rastning av hundar (Gula streck)

Lappis område (ljusgrönt) sträcker sig från landsvägen till sjön. 

På andra sidan stora vägen finns fler campingområden med privata markägare.

Stranden lämpar siginte för bad.