Kontakt

Besöksadress

Epost

Socialt
Instagram: 
Facebook:
Twitter: 

Postadress
Lapplandsveckan
Skolgatan 30
92131 Lycksele

Telefon 
Exp:  0950 – 19019, 070–6549019
säkrast Tis—Tors 9.00 – 11.30  
Jörgen Fahlstedt:  0950-19019
Ordförande i Föreningen Lapplandsveckan

Godsadress
Husbondliden utanför Lycksele